provádění externího klinického auditu v oblastech radiodiagnostiky a nukleární medicíny

O nás

Dne 5. 5. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti Imaging Audit s.r.o. se sídlem Pekárenská 220/1, Praha 4 - Michle, 141 00, IČO: 036 23 629 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny. Rozhodnutí nabylo právní moci 26. 5. 2016.
 
Informace ze stránek Ministerstva zdravotnictví
Společnost Imaging Audit s.r.o. má oprávnění k provádění externího klinického auditu pro obor:
 
  1. Radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie
  2. Nukleární medicína


Společnost Imaging Audit s.r.o. primárně zaměřena na provádění Externích Klinických Auditů (EKA) dle zákona MZ podle § 75 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.
Při provádění EKA postupuje „oprávněná osoba“ v souladu s Vyhláškou MZ 410/2012 Sb.

Požadavek na provedení auditu

* obor
nukleární medicína - seznam používaných přístrojů
Typ přístrojemodelv.č. příp. inv.č.
Planární gamakamera
SPECT
SPECT/CT
PET
PET/CT
další
radiodiagnostika - seznam používaných přístrojů
Typ přístrojemodelv.č. příp. inv.č.
Skiaskopie1
Skiaskopie2
Skiagrafie1
Skiagrafie2
Angiografie
CT
další
firemní údaje
*   název:  
*   IČ:  
      *   DIČ:
*   ulice:  
      *   č.p.:
*   PSČ:  
      *   město:
adresa pracoviště
pokud se liší od adresy poskytovatele zdravotních služeb
adresa:  
kontakty
*   telefon:  
*   e-mail:  

Kontakty

Obchodní firma: Imaging Audit s.r.o.
Sídlo: Pekárenská 220/1, Michle, 141 00 Praha 4
IČ: 036 23 629
Datum vzniku: 8.prosince 2014
Datová schránka: qfnthk8
Telefon: +420 241 001 455
E-mail: info@imaging-audit.cz
WWW: www.imaging-audit.cz
2016 ....... 2024 © imaging-audit.cz
webdesign | websystem | KAO.cz